Twitter Duygu Analizi Uygulaması

Açıklama: Günümüzde veri madenciliği popülaritesi artmış durumda. Ben de yazdığım bir PHP webservisi ile kullanıcı tweetlerini çeken ve ayrıca Naive Bayes algoritması yardımı ile bunları sınıflandıran bir uygulama yazdım. Webservis ve Java kodlarını da sizlerle paylaşıyorum. Özellikler son derece basit olsa bile bu alanda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara yardımcı olacaktır. 

 • Takım tahmini
 • Sanat oranı
 • En çok iletişime geçilenler
 • DUYGU ANALİZİ

PHP Webservisi ise şöyle

<?php
$token = 'kendi bilgilerinizle değiştirin';
$token_secret = 'kendi bilgilerinizle değiştirin';
$consumer_key = 'kendi bilgilerinizle değiştirin';
$consumer_secret = 'kendi bilgilerinizle değiştirin';

$host = 'api.twitter.com';
$method = 'GET';
$path = '/1.1/statuses/user_timeline.json'; // api call path
$query = array( // query parameters
  'screen_name' => $_GET["isim"],
  'count' => $_GET["sayi"],
  'page' =>$_GET["sayfa"]
);

$oauth = array(
  'oauth_consumer_key' => $consumer_key,
  'oauth_token' => $token,
  'oauth_nonce' => (string)mt_rand(), // a stronger nonce is recommended
  'oauth_timestamp' => time(),
  'oauth_signature_method' => 'HMAC-SHA1',
  'oauth_version' => '1.0'
);
$oauth = array_map("rawurlencode", $oauth); // must be encoded before sorting
$query = array_map("rawurlencode", $query);
$arr = array_merge($oauth, $query); // combine the values THEN sort
asort($arr); // secondary sort (value)
ksort($arr); // primary sort (key)
$querystring = urldecode(http_build_query($arr, '', '&'));
$url = "https://$host$path";
$base_string = $method."&".rawurlencode($url)."&".rawurlencode($querystring);

$key = rawurlencode($consumer_secret)."&".rawurlencode($token_secret);

$signature = rawurlencode(base64_encode(hash_hmac('sha1', $base_string, $key, true)));

$url .= "?".http_build_query($query);
$url=str_replace("&amp;","&",$url); 

$oauth['oauth_signature'] = $signature; 
ksort($oauth);

function add_quotes($str) { return '"'.$str.'"'; }
$oauth = array_map("add_quotes", $oauth);

$auth = "OAuth " . urldecode(http_build_query($oauth, '', ', '));

$options = array( CURLOPT_HTTPHEADER => array("Authorization: $auth"),
         CURLOPT_HEADER => false,
         CURLOPT_URL => $url,
         CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
         CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false);

$feed = curl_init();
curl_setopt_array($feed, $options);
$json = curl_exec($feed);
curl_close($feed);

$twitter_data = json_decode($json);


foreach ($twitter_data as &$value) {
  $tweetout .= preg_replace("/(http:\/\/|(www\.))(([^\s<]{4,68})[^\s<]*)/", '<a href="http://$2$3" target="_blank">$1$2$4</a>', $value->text);
  $tweetout = preg_replace("/@(\w+)/", "<a href=\"http://www.twitter.com/\\1\" target=\"_blank\">@\\1</a>", $tweetout);
  $tweetout = preg_replace("/#(\w+)/", "<a href=\"http://search.twitter.com/search?q=\\1\" target=\"_blank\">#\\1</a>", $tweetout);
$tweetout .="%%%%%%%";
}

echo $tweetout;

?>

 

 • Volley
 • Kensburnview
 • Grid, list yapıları
 • Recursive Algorithms
 • I/O parsing
 • Naive Bayes
 • Reading Tweets
 • PHP Backend
 • Twitter API

Not: Gizli hesaplarda çalışmaz.

 

 

Belki birilerinin işine yarar diye bu projenin de Github linkini buraya bırakıyorum.